Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1982 och har under många år arbetat

inom såväl akutsjukvård som äldrevård.


Jag har en filosofie magisterexamen i omvårdnad, är utbildad vårdlärare och

har under flera år tjänstgjort inom Institutionen för vårdvetenskap och

hälsa vid Göteborgs Universitet.Under mer än tio åren tjänstgjorde jag inom akut strokesjukvård och rehabilitering. Jag arbetade kliniskt som sjuksköterska, men var även huvudhandledare för studenter, ffa sjuksköterskestudenter, samt arbetade med etisk reflektion, mentorskap, strokeutbildning och palliativ vård.


Sedan 2016 arbetar jag framför allt som handledare, samtalsledare vid etisk reflektion och mentor.

2017 blev jag certifierad handledare inom processorienterad handledning (POH).


 

Jag har ett stort engagemang för människor och för etiska frågor inom vård och omsorg. Detta engagemang har präglat mig under alla mina år inom vård och utbildning. Namnet på mitt företag, Confirmare, beskriver mitt perspektiv och min syn på  rollen som sjuksköterska, mentor, samtalsledare för etisk reflektion, handledare och pedagog, nämligen att förstärka, trygga, stödja, bekräfta och ingjuta mod och tillförsikt. Detta sker också mellan personerna i handledningsgruppen och i gruppen vid etisk reflektion.Jag ser fram mot ett samarbete med

er i den betydelsefulla uppgiften, nämligen

confirmare som en viktig del för att stödja

personlig och yrkesmässig utveckling!


I dialog med er kan vi tillsammans

komma fram till hur min kunskap och

erfarenhet kan tas tillvara i er verksamhet

utifrån era behov.


Jag är bosatt i Mölndal och erbjuder mina

tjänster i Göteborg med omnejd.Maria Franck Wihlborg

maria@confirmare.se