Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Confirmare -

att förstärka, trygga, stödja, bekräfta och ingjuta mod och tillförsikt
Maria Franck Wihlborg

maria@confirmare.se